شادابي يكي از اصول مهارت هاي زندگي است. بدون خوشحالي و شادي هيچ يك از امكانات و يا موفقيت هاي زندگي دلنشين نيست. اگر همه چيز داشته باشيم،  ولي از سرور و شادي خبري نباشد هر تملكي و با هر خواستي سخت و عذاب آور است.روري است به كودكانمان آموزش دهيم كه شاد باشند و ديگران را نيز شاد كنند. خوشحالي ما نبايد به قيمت غمگيني و يا سختي ديگران باشد. زماني مي توانيم به معناي واقعي احساس شادي كنيم كه همه انسان هاي اطراف ما شاد باشند. شادي تنها يك لبخند نيست بلكه نوعي تقسيم شدن همه تجربه هاي خوب زندگي مان با ديگران است. اين اصل را به فرزندان و دانش آموزانمان هم آموزش دهيم. ما به عنوان يك معلم بايد به دانش آموزان بياموزيم كه از شادي هاي هرچند كوچك زندگي لذت ببرند، ما بايد به فراگيرانمان ياد بدهيم همه چيز را دوست داشته باشند و اعتماد به نفس را درآنان تقويت كنيم.حال در اين قسمت مي خواهيم ده فعاليت عملي شادي آفرين را معرفي كنيم:
فعاليت شماره (۱)
يك ساعت مشخص را در برنامه هفتگي خود با اين عنوان لحاظ كنيد ازانجام چه كاري لذت مي بريد؟ پس آن را انجام دهيد. از بچه ها بخواهيد در اين ساعت هر فعاليتي را كه دوست دارند انجام دهند. دوست دارند نقاشي بكشند، درس بخوانند، كاردستي درست كنند، نمايش بدهند، ديكته بنويسند يا آواز بخوانند؟ بعد احساس آنها را بپرسيد كه چه قدر از اين كارها لذت مي برند؟
فعاليت شماره (۲)
دو هفته اي كه كار كمتري در كلاس داشتيد، نمايشنامه اي ترتيب دهيد و از دانش آموزان بخواهيد نقش يك دانش آموز غمگين، خسته، مريض يا عصباني و نقش يك دانش آموز شاد، خوشحال و سرزنده را داوطلبانه اجرا كنند. سعي كنيد همه شاگردان كلاس در اين برنامه شركت كنند.
فعاليت شماره(۳)
از شاگردان خود بپرسيد چگونه مي توان شاد بود؟ چگونه مي توان هميشه شادي را در كنار خود داشت و هيچ وقت آن را از دست نداد؟
به فراگيران فرصت دهيد كه نظرات خود را آزادانه بيان كنند، شما ديدگاه ها را برروي تابلوي كلاس  بنويسيد و سپس روي اين نظرات بحث كنيد، مي توانيد اين موضوع را به صورت انشا هم مطرح كنيد ولي در انتهاب بر روي هر انشايي كه دانش آموزان مي خواند بحث كنيد تا نتيجه اي سودمند بگيريد.
فعاليت  شماره(۴)
از دانش آ موزانمان روز و ماه و تولدشان را بپرسيم، تولد هر يك از دانش آموزان براي خود و خانواده و حتي دوستان او يكي از مهم ترين اتفاق هاست. ما مي توانيم به مناسبت تولد هر يك از شاگردانمان يك كارت تبريك به او هديه كنيم و براي آنها كه در تابستان متولد شده اند و زمان تعطيلي مدرسه است كارت را به آدرسشان ثبت كنيم، و يا در كلاس جشن كوچكي براي بچه ها به مناسبت تولدشان بگيريم، اين جشن مي تواند ساده و انديشمند باشد. در اين جشن مي  توانيم در مورد تولد، به دنيا آمدن يك انسان، آينده، شغل،  رشته تحصيلي صحبت كنيم.
فعاليت شماره(۵)
مي توانيد در زمان استراحت بچه ها در كلاس مفاهيمي را مورد بحث قرار دهيد تا آنها بكوشند مقايسه هايي ايجاد كنند كه ديگران فكرش را هم نمي كنند.
خوشحال مثل ....
خندان مثل...
زلال مثل...
ذوق زده مثل...
غمگين مثل...
ناراحت مثل...
بداخلاق مثل...
قرمز مثل...
فعاليت شماره(۶)
از آنجا كه سهيم شدن در وسايل و يا امكانات با ديگران مي تواند شادي آور باشد مي توانيد از اين روش براي سهيم شدن بچه ها در تغذيه و خوراكي ها هم استفاده كنيد به اين ترتيب كه هر روز همه خوراكي هايشان را روي ميز گذاشته و از خوراكي ها هم استفاده كنند. همين كار را مي توان در مورد وسايل نقاشي، اسباب بازي و ديگر وسايل ... اجرا كرد.
فعاليت شماره(۷)
مي توان از مدير مدرسه خواست تا يك مقواي بزرگ تهيه كند و به هر كلاس اختصاص دهد تا بچه ها هر تصويري كه دوست دارند روي آن بكشند و آن را به ديوار كلاس نصب كنند و يا تخته وايت بردي در حياط مدرسه نصب شود تا بچه ها هر تصويري كه دوست دارند روي آن بكشند مي توان هر روز را به يك كلاس اختصاص داد و يا مي توان از بچه ها خواست همه با هم يك دنياي شادآور را بر روي مقواي بزرگ كلاس خود و يا تخته وايت برد حياط مدرسه نقاشي كنند يعني يك نقاشي مشاركتي شاد.»
فعاليت شماره (۸)
از دانش آموزان بخواهيد يك انسان شاد در سال ۲۰۳۰ را نقاشي كنند و شادي انسان ۳۵ سال بعد را نشان دهد.
فعاليت  شماره (۹)
سعي كنيد اين جملات را كه از دانش آموزان بپرسيد و پاسخ را روي مقوايي تزئين شده بنوسيد و در كلاس نصب كنيد و هر روز و يا هر هفته را با يك موضوع نامگذاري نماييد.
ـ شادي يعني اينكه بتوانيم ديگران را دوست داشته باشيم و ديگران نيز ما را دوست داشته باشند.
ـ شادي زماني است كه با دوستانمان لحظه هاي خوبي داشته باشيم.
ـ شادي يعني اينكه از زندگي خود لذت ببريم.
ـ ما مي توانيم با حرف ها و رفتارمان ديگران را شاد كنيم.
ـ شادي يعني لذت بردن از زندگي و زندگي با ديگران.
ـ سهيم شدن و شريك شدن در وسايل و يا امكاناتي كه داريم شادي آور است.
ـ آرزوهاي خوب براي ديگران موجب شادي ما مي شود.
ـ تصور دنياي سرشار از شادي و لذت.
ـ شادي را بايد پخش كرد.
فعاليت شماره (۱۰)
سلامتي و شادي يعني دانش آموز ياد بگيرد تا از ديگران و در درجه اول از خود مراقبت كند. مي توان سر كلاس همه نكات بهداشتي را يك بار با شاگردان مرور كرد و يا به بچه هاي كلاس هاي بالاتر آموخت تا از كوچك ترها مراقبت كنند و يا كارهايي را انجام دهند كه بتواند به شادي آنها كمك كند براي مثال مي توان براي كوچك ترهاي مدرسه مراسم قصه گويي، تئاتر و نمايش ترتيب داد و يا در درس ها به آنها كمك كرد و خلاصه از آنها در هر مشكلي حمايت كرد و اين يعني ايجاد شادي و سرور در دل ديگران.
منابع
۱ـ ميتوس عارند. درخت دوستي بنشان، ترجمه وحيد افضلي راد، انتشارات دونور ـ تهران ۱۳۷۳
۲ـ برنز، ديويد. (ده قدم تا نشاط، ترجمه، مهدي قراچه داغي، نشر پيكان، تهران ۱۳۷۹
۳ـ بوسكاليا، لئو. همه را دوست دارم و آنان نيز ...؟! نشر دايره، تهران ۱۳۷۸
۴ـ كاري، استفان. هفت عادت مردمان مؤثر نشر البرز، تهران، ۱۳۷۸
۵ـ گواين، شاكتي. راه تحول، ترجمه گيتي خوشدل، انتشارات رات گيل تهران، ۱۳۷۶
۶ـ داير، وين. نسل خوشبخت، ترجمه  حسينعلي تقي تهراني، سهيلا فنائيان، نشر فام آوند، ۱۳۷۸.
+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ اسفند۱۳۸۸ساعت ۲۲:۱ بعد از ظهر  توسط بی نام  | 

 
...